Kierownik Robót Elektrycznych/Budowlanych

Chcemy powierzyć Tobie następujące zadania:

 • Bieżące monitorowanie i kontrola harmonogramu postępu robót, kosztów budowy oraz dokumentacji technicznej zgodnie z Prawem Budowlanym,
 • Przygotowanie zamówień materiałów, usług i sprzętu, wybór podwykonawców,
 • Nadzór nad podległymi elektromonterami i podwykonawcami zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP,
 • Odpowiedzialność za jakość realizowanych robót,
 • Kontrola i koordynacja robót budowlanych z zakresu instalacji elektrycznych,
 • Sporządzanie obmiarów i przedmiarów robót,
 • Przygotowanie zapytań ofertowych, zamówień oraz umów z Podwykonawcami i Dostawcami,
 • Pomoc w tworzeniu i analizie harmonogramu oraz monitorowaniu postępu robót,
 • Współpraca z Kierownikami Budowy i Kierownikami Robót,
 • Nadzór nad gospodarką materiałową,
 • Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne o profilu elektrycznym lub energetycznym,
 • Minimum roczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku mile widziane,
 • Posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, uprawnienia SEP mile widziane,
 • Znajomość Prawa Budowlanego, Prawa Energetycznego oraz związanych z nimi przepisów wykonawczych,
 • Umiejętność obsługi programów: MS Project oraz MS Office w szczególności programu Excel,
 • Dyspozycyjność i zaangażowanie,
 • Umiejętność zarządzania, wyznaczania celów, delegowania zadań, koordynacji pracy,
 • Odpowiedzialność, sumienność oraz samodzielność,
 • Prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:

 • Praca pełna wyzwań w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • Możliwość uczestniczenia w realizacji interesujących projektów,
 • Przyjazna atmosfera pracy w zespole profesjonalistów,
 • Możliwość rozwoju zawodowego i stałego podnoszenia swoich kwalifikacji.