0.1

BUDOWNICTWO OGÓLNE

  • wykonywanie infrastruktury drogowej przy budowie farm elektrowni wiatrowych,
  • prace ziemne i fundamentowe,
  • budowę budynków użytkowych oraz skomplikowanych obiektów.
Czytaj więcej
0.2

Budownictwo elektroenergetyczne

  • wykonywanie infrastruktury energetycznej przy budowie farm elektrowni wiatrowych,
  • budowę linii kablowych i napowietrznych 0,4 kV, 15kV, 110kV,
  • budowę i remonty stacji transformatorowo – rozdzielczych WN/SN/NN,
  • modernizację rozdzielni elektroenergetycznych,
  • montaż i remonty sieci energetycznych i instalacji elektrycznych,
  • prace kontrolno – pomiarowe.
Czytaj więcej
0.3

Inne

  • trzymanie tramwajowej sieci trakcyjnej
Czytaj więcej

O NAS

Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego Elbud Gdańsk SA jest firmą z ponad 65 - letnim doświadczeniem w dziedzinie budownictwa elektroenergetycznego i ogólnego. Początki firmy sięgają roku 1949, kiedy pod nazwą Zakład Budowy Sieci Elektrycznych w Gdańsku nastąpiło uruchomienie jej działalności w ramach wielozakładowego Przedsiębiorstwa Budownictwa Elektroenergetycznego Elbud w Krakowie. W wyniku zmian strukturalnych przeprowadzonych w energetyce, od 1990 roku firma rozpoczęła działalność samodzielnie. Kolejnym etapem w procesie restrukturyzacji firmy było przekształcenie w kwietniu 1992r. w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa.