Informacja o przejęciu Spółek przez PBE Elbud Gdańsk S.A.
0.1

BUDOWNICTWO OGÓLNE

wykonywanie infrastruktury drogowej przy budowie farm elektrowni wiatrowych,

prace ziemne i fundamentowe,

budowę budynków użytkowych oraz skomplikowanych obiektów.

Czytaj więcej
0.2

BUDOWNICTWO ELEKTROENERGETYCZNE

wykonywanie infrastruktury energetycznej przy budowie farm elektrowni wiatrowych,

budowę linii kablowych i napowietrznych 0,4 kV, 15kV, 110kV,

budowę i remonty stacji transformatorowo - rozdzielczych WN/SN/NN,

modernizację rozdzielni elektroenergetycznych,

montaż i remonty sieci energetycznych i instalacji elektrycznych,

prace kontrolno – pomiarowe.

Czytaj więcej
0.3

USŁUGI PROJEKTOWE

uzyskanie odpowiednich decyzji i zezwoleń niezbędnych do przygotowania i realizacji inwestycji,

badania geologiczne i prace geodezyjne,

analizy dotyczące oddziaływania inwestycji na środowisko,

wykonywanie projektów budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę,

wykonywanie projektów wykonawczych,

wykonywanie dokumentacji powykonawczej,

uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Czytaj więcej

O nas

Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego Elbud Gdańsk SA jest firmą z ponad 65 - letnim doświadczeniem w dziedzinie budownictwa elektroenergetycznego i ogólnego. Początki firmy sięgają roku 1949, kiedy pod nazwą Zakład Budowy Sieci Elektrycznych w Gdańsku nastąpiło uruchomienie jej działalności w ramach wielozakładowego Przedsiębiorstwa Budownictwa Elektroenergetycznego Elbud w Krakowie. W wyniku zmian strukturalnych przeprowadzonych w energetyce, od 1990 roku firma rozpoczęła działalność samodzielnie. Kolejnym etapem w procesie restrukturyzacji firmy było przekształcenie w kwietniu 1992r. w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa. Od 2012 roku PBE Elbud Gdańsk SA jest członkiem grupy kapitałowej SEPO z Knurowa.