Budownictwo elektroenergetyczne

  • wykonywanie infrastruktury energetycznej przy budowie farm elektrowni wiatrowych,
  • budowę linii kablowych i napowietrznych 0,4 kV, 15kV, 110kV,
  • budowę i remonty stacji transformatorowo – rozdzielczych WN/SN/NN,
  • modernizację rozdzielni elektroenergetycznych,
  • montaż i remonty sieci energetycznych i instalacji elektrycznych,
  • prace kontrolno – pomiarowe.