Usługi projektowe

uzyskanie odpowiednich decyzji i zezwoleń niezbędnych do przygotowania i realizacji inwestycji,

badania geologiczne i prace geodezyjne,

analizy dotyczące oddziaływania inwestycji na środowisko,

wykonywanie projektów budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę,

wykonywanie projektów wykonawczych,

wykonywanie dokumentacji powykonawczej,

uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.