Budownictwo ogólne

Budowa FW Łebcz 18 MW (drogi + fundamenty)

Budowa FW Bielice 5 MW (drogi + fundamenty)

Kompleksowa budowa Radaru Meteorologicznego  Gdańsk Rębiechowo

Budowa 23 fundamentów pod turbiny Fuhlander 1,5 MW dla FW Karścino

Budowa 18 fundamentów pod turbiny Simens 2 MW dla FW Kobylnica

Budowa 4 fundamentów pod turbiny Gamesa 2 MW dla FW Subkowy

Budowa 4 fundamentów pod turbiny Vestas 3,0 MW dla FW Iława

Budowa 19 fundamentów dla słupów WN linii  110 kV PT Wyszyny

Budowa 52 fundamentów pod turbiny Enercon (cały kraj)

Budowa 33 fundamentów dla słupów WN linii  110 kV PT Karczowice

Budowa 4 fundamentów 110 kV Bogumiłowice

Remont Podstacji Trakcyjnej Podłęże

Budowa Podstacji Trakcyjnej Bochnia

Dostosowanie  wież antenowych do montażu anteny Tetra (16 lokalizacji)

Remont budynku nastawni SE Żarnowiec

Remont budynku pompowni i warsztatu SE Mątki Olsztyn

Budowa platformy widokowej na pustyni Błędowskiej

Remont budynku  WKU w Pile

Termomodernizacja Podstacji Trakcyjnej: Reda, Gdańsk Wrzeszcz, Nidzica, Olsztyn Zachodni

Remont szkoły w Gdańsku, ul. Batorego

BUDOWNICTWO ELEKTROENERGETYCZNE

Kliknij na zdjęcie aby powiększyć

Budowa stacji GPZ 110/20 kV dla potrzeb zasilania fabryki opon Michelin w Olsztynie

Modernizacja stacji GPZ 220/110 kV w Leźnie

Modernizacja stacji GPZ 110/15 kV Mikołajki Pomorskie w zakresie obwodów pierwotnych i wtórnych stacji 110 kV

Zasilanie zakładu stali firmy Van Heyghen Polska  w Starogardzie Szczecińskim

Modernizacja stanowisk transformatorów na stacjach: SE 220/110 kV Janów, Mościska, Piaseczno, Płock

Budowa FW Wicko 40 MW

Budowa FW Nakło 5 MW

Modernizacja rozdzielni 110 kV EC Elbląg

Remont stanowisk transformatorów stacji: 400/220 kV Dunowo, Węgrowo, Toruń Elana

Remont stanowisk transformatorów stacji: 110 kV Zamoście, Gorzkowice, Rogowiec

Ograniczenie mocy biernej FW Bardy

Modernizacja GPZ Morąg i GPZ Szczytno w zakresie wyłączników SN

Modernizacja rozdzielni SN Piotrowiec na potrzeby przyłączenia FW 6 MW

Remont stanowisk transformatorów stacji 220/110 kV Ełk

Modernizacja GPZ Morąg w zakresie pól 110 kV

Przebudowa stacji 110/6 kV Puszcza Miejska w Bydgoszczy

Modernizacja rozdzielni 110 kV GPZ Azoty we Włocławku

Wymiana zabezpieczeń na cyfrowe w stacji 110/15 kV Brwinów w 31 polach

Wymiana zabezpieczeń na cyfrowe w stacji 110/15 kV Serock w 28 polach

Remont stanowisk transformatorów rozdzielni 110 kV EC  Bydgoszcz

Wymiana Kondensatorów SE Jasiniec

Wymiana rozdzielni głównej potrzeb własnych EW Włocławek

Przebudowa rozdzielni 6 kV oraz 15 kV w Zakładach Fosforowych w Gdańsku

USŁUGI PROJEKTOWE

Projekt budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę na potrzeby FW Karwice 40 MW

Projekt budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę FW Starza 44 MW

Projekt budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę FW Rybice 22 MW

Projekt budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę FW Orla 30 MW

Projekt budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę FW Łebcz 18 MW

Projekt budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę FW Ciechocinek 8 MW

Projekt budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę FW Nadziejewo 6 MW

Projekt wykonawczy fundamentów pod turbiny Vestas 3,0 MW dla FW Iława

Projekt wykonawczy fundamentów pod turbiny GAMESA G90 dla FW Subkowy

Projekt wykonawczy wielobranżowej stacji 110/20 kV i wprowadzeń liniowych dla potrzeb fabryki opon Michelin w Olsztynie

Projekt wielobranżowy FW Wicko

Projekt zasilenie dworca kolejowego Sopot

Projekt  FW Przykona wraz z uzyskaniem pozwolenia zamiennego

Modernizacja GPZ Morąg i GPZ Szczytno w zakresie wyłączników SN

Modernizacja GPZ Morąg w zakresie pól 110 kV

Projekt budowlany rozbiórki i budowy Podstacji Trakcyjnej Port Północny

Wymiana zabezpieczeń na cyfrowe w stacji 110/15 kV Brwinów w 31 polach

Wymiana zabezpieczeń na cyfrowe w stacji 110/15 kV Serock w 28 polach

Wymiana rozdzielni głównej  EW Włocławek

Przebudowa rozdzielni 6 kV oraz 15 kV w Zakładach Fosforowych w Gdańsku

Wyposażenie pola linowego w GPZ Sztum