Aktualne oferty pracy

Brak aktualnych ofert pracy.

KIEROWNIK ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

Aplikuj
Wymagania:

• Wykształcenie wyższe techniczne o profilu elektrycznym,
• Doświadczenie zawodowe w sprawowaniu funkcji Kierownik Robót Elektrycznych i prowadzeniu robót w zakresie instalacji teletechnicznych,
• Posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, uprawnienia SEP,
• Znajomość Pakietu MS Office oraz programów: MS Project, AutoCAD,
• Znajomość obowiązujących norm technicznych i przepisów,
• Umiejętność zarządzania, wyznaczania celów, delegowania zadań, koordynacji pracy.
• Dyspozycyjności i zaangażowanie,
• Prawo jazdy kat. B,

Obowiązki:

• Bieżące monitorowanie i kontrola harmonogramu postępu robót, kosztów budowy oraz dokumentacji technicznej zgodnie z Prawem Budowlanym;
• Przygotowanie zamówień materiałów, usług i sprzętu, wybór podwykonawców;
• Nadzór nad podległymi elektromonterami i podwykonawcami zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP ;
• Odpowiedzialność za jakość realizowanych robót ;
• Sporządzanie dokumentacji powykonawczej;
• Prowadzenie odbiorów z klientami i urzędami;

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie CV i listu motywacyjnego do:
a) PBE Elbud Gdańsk SA , ul. Nowy Świat 42/44, 80-299 Gdańsk
b) lub na adres email: aneta.wroblewska@egsa.pl

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami. Będziemy rozpatrywali jedynie oferty spełniające nasze wymagania. Nadesłanych ofert nie odsyłamy.