BUDOWNICTWO ELEKTROENERGETYCZNE

wykonywanie infrastruktury energetycznej przy budowie farm elektrowni wiatrowych,

budowę linii kablowych i napowietrznych 0,4 kV, 15kV, 110kV,

budowę i remonty stacji transformatorowo - rozdzielczych WN/SN/NN,

modernizację rozdzielni elektroenergetycznych,

montaż i remonty sieci energetycznych i instalacji elektrycznych,

prace kontrolno – pomiarowe.